Het doel van Pedro :

31-12- 2019 75kg

Gestart met mijn doel: 1-1-2013


I may not be there yet, but I’m closer than I was yesterday”
– José N. Harris


1-12 86
1-1 86
1-2 85
1-3 83,5
31 maart Venloop 81.5 kg
30 juni 77 kg
31 december 75 kg


Geluk
vijf fouten / anders doen
Flow
Grip
BMI
Focus
Serendipiteit
Word supporter van  Pedro  
 

Dagboek

 • 22-12-2018
   0,0
  Gewicht84,8 kg
   

  Loopband 30-6
  4,56 km
  441 call

  Pu 25
  Kh 41

  Geelhoed, Van der Loo en Samhoud benoemen in hun 5B-model vijf elementen voor een internal branding traject. Deze vijf elementen van cultuurverandering zijn: betekenisgeving, bedoeling, beleving, bekrachtiging en beoordeling.

  In het 5B-model van Geelhoed, Van der Loo en Samhoud is een vijftal elementen benoemd die als leidraad gehanteerd kunnen worden bij de totstandkoming van een zogenoemde ‘gedisciplineerde organisatiecultuur’. Zij stellen dat wanneer een organisatie de beschikking heeft over gedisciplineerde mensen en in staat is om gedisciplineerd te denken en te handelen, er een belangrijke basis voor succes is gelegd. Hierbij speelt het ontdekken en tot leven brengen van een visie een cruciale rol. Wanneer dit goed wordt gedaan, ontstaat een discipline die in alle haarvaten van de organisatie is terug te vinden. De vijf fasen/ elementen (B’s) die bij dit (cultuur)veranderproces doorlopen dienen te worden, zijn achtereenvolgen...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
   
 • 21-12-2018
   0,0
  Gewicht84,8 kg
   

  Loopband
  30-6
  441 call
  4,56 call

  Kh41
  Pu4-21


  Slimme, duurzame steden
  We hebben onze planeet in bruikleen van volgende generaties en er
  is geen reserveplaneet. Ik zie dus een verschuiving naar duurzaam
  bouwen en onze steden komende decennia transformeren naar
  slimme, groene en duurzame steden. Groen, CO2-neutraal,
  heerlijk om in te wonen, werken en te leven. Noem het maar even
  model Singapore of Kopenhagen. Banken en nieuwe wetgeving
  kunnen deze groene transformatie een versnelling geven.
  Voor vastgoedspelers zie ik veel nieuwe kansen. Omzetting van
  leegstaand bedrijf onroerend naar huizen om het woningtekort op
  te lossen is er een. Ook in het woord smart schuilen vele nieuwe
  kansen als: smart energy, smart security, smart homes en smart
  mobility. Faciliterend zijn IoT, AI, 5G, Big-Data en de Cloud.
  _
  Impact van de Sharing Economy
  Als makelaar, NVM of beroepsgroepen gesteund door certificaten,
  overheidsregulering of ‘kartelvorming’ zou ik me zorgen maken om ...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
   
 • 20-12-2018
   0,0
  Gewicht84,8 kg
   

  wisselslag


  . Betekenisgeving
  De eerste fase bij het ontwikkelen van een ‘gedisciplineerde’ organisatiecultuur is betekenisgeving (centrale box in figuur 1). Mensen vragen zichzelf voortdurend af wat de dingen om hen heen betekenen en wat de zin ervan is. Dat geven van betekenis gebeurt in sociale processen: mensen praten met elkaar over dingen, zij beïnvloeden elkaar, zij nemen meningen en oordelen van elkaar over. Uit al die processen ontstaat na verloop van tijd een gezamenlijk betekeniskader, waarop de betreffende groep zich kan oriënteren. Visieontwikkeling – en in het verlengde daarvan de eventuele ontwikkeling van een merk – is een voorbeeld van een bewuste vorm van betekenisgeving. Om een visie te ontvouwen, moet men deze niet alleen kennen en begrijpen, maar moet men ook de betekenis ervan voortdurend levend houden en op nieuwkomers overdragen. Bij Starbucks staan bijvoorbeeld de visie en het merk centraal in alles wat men doet. Tijdens een meerdaagse introductiecursus v...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
   
 • 19-12-2018
   0,0
  Gewicht84,8 kg
   

  Loopband. 30-6
  441 callo l
  4,56 km

  365 call
  3,70 km
  Loopband 4-30 min

  Pu4-21
  Kh41


  . Bedoeling
  De tweede fase van het model staat voor de B van bedoeling. Betekenis alleen is niet voldoende om volgens Geelhoed, Van der Loo en Samhoud een gedisciplineerde cultuur te creëren. Het gaat erom – naast het geven van betekenis aan de dingen om ons heen – er iets nuttigs mee te doen. Men zal er, met andere woorden, bepaalde doelen aan dienen te koppelen. Doelen zijn onlosmakelijk verbonden met een visie. Niet voor niets bevat een visie een hoger en een gewaagd doel. Het vervolgens vertalen van die visionaire doelen in strategische, tactische en operationele doelen is de volgende stap die genomen moet worden in deze fase. Idealiter zou van elk geoperationaliseerd doel duidelijk moeten zijn wat het achterliggend doel is en waarom het belangrijk is dat deze gerealiseerd wordt. Verder stellen de auteurs dat strategische en operationele doelen op een – voor iedereen – navolgbare wijz...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
   
 • 18-12-2018
   0,0
  Gewicht84,8 kg
   

  441 call
  4,56 km
  30,00 min

  1,95 km
  136 call
  17,15 min
  Loopband
  Pu5-20
  Kh40

  3. Beleving
  De derde fase van het model betreft de B van beleving. De auteurs stellen dat medewerkers niet alleen dingen doen omdat ze nuttig zijn, maar ook omdat ze het bevredigend, plezierig of fijn vinden. Medewerkers willen met andere woorden een positief gevoel overhouden aan datgene wat ze doen. Dit aspect van (organisatie-) cultuur is vandaag de dag zelfs zo belangrijk geworden, dat we van een ‘belevenissamenleving’ en een ‘emotiecultuur’ spreken. Het draait in het leven – en dus ook op het werk – steeds meer om gevoelens en om geluk. Positief denken en voelen is een belangrijke factor om mensen energie te geven en te motiveren. Het brengt mensen in beweging en leidt tot verhoogde prestaties. Omgekeerd betekent een negatieve beleving dat mensen het hoofd laten hangen, er geen zin in hebben of zelfs weerstand ontwikkelen. Een vitale visie is dan ook gebaat bij het feit dat mensen er enthousia...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
   
 • 17-12-2018
   0,0
  Gewicht84,8 kg
   

  Hometrainer 1-6
  60,00 min
  23,07 km
  607 call

  Pu4-24
  Kh41

  4. Bekrachtiging
  De volgende fase omvat het bekrachtigen van de ‘gedisciplineerde’ (organisatie-) cultuur. De auteurs noemen het bekrachtigen omdat – wil er echt van een cultuur gesproken worden – sprake moet zijn van vertaling van de voorgaande B’s naar daadwerkelijk gedrag. Zij definiëren ‘bekrachtiging’ dan ook als het kracht bijzetten van betekenissen, doelen en positieve energie. Bekrachtiging kan op verschillende manieren plaatsvinden: door het verrichten van activiteiten die uit visie, merk en strategie voortvloeien, door het naleven van kernwaarden en gedragsregels, door het tonen van voorbeeldgedrag, door mensen feedback te geven over hun gedrag en door hen daarop aan te spreken en ga zo maar door. Bij Starbucks is bijvoorbeeld ‘actie’ de belangrijkste communicatie. Zij stellen: ‘Wat je doet is belangrijker dan duizend woorden en honderd beelden’. Daarom besteedt Starbucks nauwelijks geld aan reclame. We laten ...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
  • geeft Pedro een steuntje in de rug
  • geeft Pedro een beloning
   
 • 16-12-2018
   0,0
  Gewicht84,8 kg
   

  Pu 6-21
  Kh41

  Hometrainer 6
  60,00 min
  24,20 km
  610 call


  5. Beoordeling
  Wil er sprake zijn van een gedisciplineerde cultuur, dan moet volgens het 5B-model nog aan één laatste eis worden voldaan: de bereikte resultaten moeten scherp worden beoordeeld. Een (organisatie)cultuur is nooit af en perfect: er valt altijd wel wat te sleutelen en bij te sturen. Voortdurend zou men zichzelf kritische vragen moeten stellen. Heeft wat men tot nu toe heeft bedacht en gedaan de beoogde resultaten opgeleverd? Hoe kunnen we ons verbeteren? Of moeten we misschien de lat wat lager leggen? Wil een cultuur overleven, dan moet men voortdurend deze vragen stellen. Gebeurt dat niet, dan treedt na zekere tijd onherroepelijk verval in: mensen worden zelfgenoegzaam en minder kritisch en ze worden zonder het te beseffen door de realiteit ingehaald. Indien ze in hun houding blijven volharden, is de kans groot dat de cultuur afsterft. Een belangrijk onderdeel van vitale organisatieculturen is niet alleen...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
  • geeft Pedro een steuntje in de rug
  • geeft Pedro een beloning
   
 • 15-12-2018
   0,0
  Gewicht84,8 kg
   

  4,56 km
  441 call 30-6 min

  Loopband


  2,60 km
  241 call18,46 min
  Kh41
  Pu6-21


  Ik las dit stuk uit de Volkskrant, met de titel: ‘Waarom lummelen van levensbelang is’. Artikelen met als insteek een betere balans tussen werk en rust vind ik altijd lastig. Hoe leuk deze verhalen ook zijn, heel vaak helpen ze je niet concreet om zelf goed uit te vinden wat voor jou werkt. Ze geven je vooral snel het gevoel dat je niet goed bezig bent (wanneer je iemand bent die graag veel doet) of dat je eigenlijk best goed bezig bent (wanneer je je schuldig voelt omdat je elke avond Netflix kijkt). En zo komt niemand echt vooruit.
  Luister naar signalen
  Een belangrijke motivator om je werk te doen, is het gevoel hebben dat je bijdraagt aan iets dat groter is dan jijzelf. Wat je doet moet ertoe doen. Maar hierin kun je doorschieten: ben je volkomen afhankelijk van dit ‘presteren’ en wissel je dit niet af met perioden van herstel, dan banjer je al snel over je eigen grenzen heen. En dat is ongez...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
  • geeft Pedro een steuntje in de rug
  • geeft Pedro een beloning
   
 • 14-12-2018
   0,0
  Gewicht84,8 kg
   

  Loopband
  30,00 min /6
  413 call4,37 km

  12,00 min
  121 call
  1,25 km

  Pu3-24 totaal


  Wat voegt een bullet journal toe?
  Misschien werk je al gestructureerd met een takenlijst en is je inbox elke avond keurig leeg. Heb je dan nog wel een bullet journal nodig? Zeker wel. Ik was zelf ook al gestructureerd in mijn werk, en mijn inbox behoorlijk de baas. Toch voegde de bullet journal voor mij veel toe. Waarom heeft een bullet journal meerwaarde?

  1. De journal helpt je slimmer te werken

  Vaak denken we over ons werk als een serie taken die je zo snel mogelijk moet afronden. Maar waarom doe je die taken? Omdat ze bij een project horen. Maar waarom doe je die projecten? Welke projecten en taken zijn relevant? Waarom? Wat wil je er mee bereiken? Dat zijn vragen die ik in mijn bullet journal beantwoord. Zo helpt de journal me bij het stellen van prioriteiten en slimmer werken.

  2. De bullet journal helpt met denkwerk voordat iets een taak is
  De bullet journal helpt mij enorm me...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
  • geeft Pedro een steuntje in de rug
  • geeft Pedro een beloning
   
 • 13-12-2018
   0,0
  Gewicht84,8 kg
   

  Wisselslag


  Wat is scrum?
  Scrum is een flexibele manier van projectaanpak ontwikkelt in 1995 in de Verenigde Staten. Een multidisciplinair team van programmeurs, front-enders en designers werkt in korte sprints van doorgaans twee weken gezamenlijk aan een website of webapplicatie. Tijdens de sprint is een klant – hij heet dan product owner - altijd op kantoor aanwezig om te testen, mee te denken en beslissingen te nemen.

  Bij de scrummethode begin je met het maken van een lijst van alle gewenste functionaliteit in de vorm van user stories. Een voorbeeld hiervan is: ‘Als bezoeker moet ik een offerte kunnen aanvragen’. Of ‘Als bezoeker moet ik me kunnen inschrijven op de nieuwsbrief’. Aan die user stories koppelen we taken. Deze worden vooraf besproken en ingeschat. De ingeschatte tijd bepaalt hoeveel user stories in een sprint gemaakt kunnen worden. Prioriteit in wensen aanbrengen is dus essentieel. Aan het eind van elke sprint leveren we een werkend product op en moet in theor...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
   

Andere deelnemers

 • Carla
 • Nel
 • Petra
 • Yvonne
 • Rina
 • Miranda
 • Sandy
 • Julie
 • Ria
 • Anika
 • Georgette
 • Filiz
 • petra
 • duygu
 • Fieke
 • Fieke
 • Jantien
 • Laura
 • brigitte
 • Big
 • Livinia
 • Marjon
 • Regina
 • Ingrid
 • Gerda
 • Chantal
 • eldo
 • Diny
  meer deelnemers Start zelf een doel  
 
sluiten
Inloggen

Login met uw e-mailadres en wachtwoord.Inloggen
seperator

Wachtwoord vergeten?