Het doel van Pedro :

31-12- 2019 75kg

Gestart met mijn doel: 1-1-2013


I may not be there yet, but I’m closer than I was yesterday”
– José N. Harris


Life is 10 percent what happens to me and 90 percent of how I react to it.
- Charles Swindoll

Compassion reduces our fear, boosts our confidence, and opens us to inner strength. -Dalai Lama


1-12 86
1-1 86
1-2 85
1-3 83,5
31 maart Venloop 81.5 kg
30 juni 77 kg
31 december 75 kg


Geluk
vijf fouten / anders doen
Flow
Grip
BMI
Focus
Serendipiteit
Word supporter van  Pedro  
 

Dagboek

 • 26-5-2019
   0,0
  Gewicht82,5 kg
   

  gim11
  Giga 0
  4/7/8
  Bit

  39,40 min
  Hometrainer
  502 call
  16,8 km

  Pu40/7
  Kh46

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
   
 • 25-5-2019
   0,0
  Gewicht82,5 kg
   

  Giga 1
  Gim 16
  4/7/8
  Bit


  Retour Zaventem
  Wielrennen
  84,00 min
  34,42 km
  575 call


  Empathie ontleed

  Eén van de kernvaardigheden van de moderne leider is empathisch zijn. Daarom wordt in menige training en coaching aandacht besteed aan het ontwikkelen van dit invoelend vermogen. Prima, maar de vraag is welke vorm van empathie dan wordt ontwikkeld. Volgens Paul Ekman, een expert op het gebied van het lezen van en reageren op emoties, zijn er drie vormen van empathie: de cognitieve, de emotionele en de compassie gedreven empathie.

  Cognitieve empathie
  Bij cognitieve empathie gaat het om het begrijpen hoe de ander zich voelt en wat/hoe hij denkt. Dit is vooral een rationele actie waarbij je door het stellen van vragen en luisteren naar de antwoorden vaststelt in welk ‘perspectief’ de ander zit. Als het perspectief van de ander niet functioneel is kun je via onder meer gespreks- en coachtechnieken proberen deze te veranderen. Een voorbeeld: iemand vindt het lastig feedba...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
   
 • 24-5-2019
   0,0
  Gewicht82,5 kg
   

  Giga2
  Gim14
  Kit
  4/7/8

  Hometrainer
  557 call
  19,77 km
  50,00 min

  Kh46
  Pu40/7kg

  Bit


  In hun boek Crucial Conversations, beschrijven Pattersson, Grenny, McMillan en Switzler zeven stappen om de gesprekken die er het meest toe doen in ons leven te verbeteren. Per definitie zijn het de cruciale gesprekken waarin deels onze eigen toekomst bepalen. Een cruciaal gesprek is namelijk niet alleen een gesprek waarbij je je ongemakkelijk, gefrustreerd of uitgedaagd voelt, het is een gesprek waarvan de uitkomst jouw eigen toekomst beïnvloed, en die van anderen om jou heen.

  In deze samenvatting worden zeven stappen beschreven die het voeren van een cruciaal gesprek mogelijk maken. Dit artikel beschrijft elk van de zeven in het kort.


  Waarom een cruciaal gesprek voeren wanneer deze zo onplezierig zijn? Vele mensen en teams maken beslissingen die op de lange termijn niet goed blijken te zijn, zij het in projecten, in dagelijkse aansturing of thuis wanneer een belangrijke besli...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
   
 • 23-5-2019
   0,0
  Gewicht83 kg
   

  Gim 18
  Giga 2
  4/7/8

  Wisselslag

  In Vertrouwen in Slimme Organisaties beschrijven Sander Klous en Nart Wielaard een belangrijke trend in de manier waarop organisaties georganiseerd zijn: de trend van het platform.

  Een van de trends die de auteurs zien in het digitale samenleving is het ontstaan van PLATFORMS. Een platform is een digitale marktplaats, waarin vraag en aanbod samenkomen. Het interessante hieraan is, dat de beheerder van het platform zelf niet per ce producten aanbied. Voorbeelden van moderne platforms zijn Uber, de taxi service zonder taxis, en AirBnB, de slaapplek service zonder vastgoed. Beide zijn te vergelijken met het idee van de traditionele marktplaats. Op de markt staan verschillende kraampjes, en elk kraampje zorgt voor zijn eigen services en organiseert zichzelf.

  Om deze platforms goed te organiseren, gebruiken de auteurs de MAD THEORIE van Fred Brooks (1986). MAD staat voor Modulair, Agile en Decentralisatie, en volgens de auteurs zijn deze drie ...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
   
 • 22-5-2019
   0,0
  Gewicht83 kg
   

  4/7/8
  Bit
  Gim 12
  Giga 3

  Hometrainer
  3-7
  18,10 km
  488 call

  Pu40/7
  Kh46

  Hoe combineer je een plan met onverwachte zaken?

  Iedereen heeft te maken met dingen die moeten gebeuren waar je vooraf niet bij had stilgestaan. Werk loopt uit. Onverwachte verzoeken stromen binnen. Een klant of partner vraagt ineens honderd procent van je aandacht. En toch is het fijn om zelf al de lijnen te hebben uitgezet voor je tijd en een plan te hebben.

  De reden? Een plan maakt je allereerst kritischer op de aard van de onderbreking, waardoor je minder vaak je werkplan over de kop hoeft te gooien. Omdat je al hebt bedacht hoe je je tijd vult, beoordeel je de vraag van je leidinggevende niet meer puur en alleen op basis van de urgentie van het verzoek, maar weeg je de vraag af ten opzichte van je eigen plan. Hier werkt de vergelijking met je laatste week voor je op vakantie gaat ook goed. Dit zijn bij uitstek de weken waar je een duidelijk plan hebt en waarin je rigoureus prioriteiten ste...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
  • geeft Pedro een steuntje in de rug
  • geeft Pedro een beloning
   
 • 21-5-2019
   0,0
  Gewicht83 kg
   

  Gim 9
  Bit
  4/7/8
  Giga2


  Hometrainer
  3-7
  45,00 min
  490 call
  17,32 km

  Kh46
  Pu40/7kg


  n Sustainable 5S beschrijft Thijs Panneman hoe je de in de lean kringen alom bekende lean tool 5S kunt gebruiken om productiviteit te doen stijgen, flow te verbeteren en de tevredenheid van medewerkers kunt verhogen.
  5S is één van de meest bekende tools uit de lean productie toolkit, maar in meer dan 90% van de organisaties waarin de tool gebruikt wordt niet de voordelen uit 5S gehaald die het zou kunnen halen. Dit boek beschrijft aan de hand van de auteur zijn eigen ervaring de oorzaken van deze gemiste kans, en vele tips om 5S vanaf het begin zinvol in te zetten.  Deel één beschrijft een INTRODUCTIE IN 5S en waarin 5S wordt geïntroduceerd, de link met verspillingen wordt gelegd, en verschillende tools worden beschreven die onderdeel uitmaken van de 5S toolkit.
  5S is een tool voor werkplek organisatie, met 5 fasen die elk met de letter “S” beginnen: Sorteren, Scheiden, Schoon...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
  • geeft Pedro een steuntje in de rug
  • geeft Pedro een beloning
   
 • 20-5-2019
   0,0
  Gewicht83 kg
   

  Gim 13
  4/7/8
  Giga 1
  Bit

  Hometrainer 3-7
  45,00 min
  473 call
  17,46 km

  Kh46
  Pu40/7kg

  Voortbordurend op het leren ervaren van geluksmomenten als onderdeel van een authentiek leven, beschrijft Downs 14 VAARDIGHEDEN DIE JE HELPEN OM GELUK TE ERVAREN. Vaardigheden betekent dat je iets moet doen. Het zijn keuzes die gemaakt moeten worden om content te kunnen zijn met jezelf en echt geluk te ervaren. Dit is mijn top 6:

  Innerlijke rust boven alles. Wanneer je iets moet kiezen, kies dan de optie die het meest bijdraagt aan innerlijke rust, vooral in het kiezen van vrienden en je levenspartner.
  Focus om het doen van 1 ding tegelijk in elk moment. Wanneer je te druk bent, en te veel dingen tegelijk wilt doen, kan ertoe leiden dat je vergeet te genieten van de ervaring. (Zie ook de samenvatting van: doe één ding!)
  Neem geen beslissingen wanneer je emotioneel bent. Je gevoel van het moment is niet altijd representatief voor je gevoel op de lange termijn en kunnen zelfs een heel ...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
  • geeft Pedro een steuntje in de rug
  • geeft Pedro een beloning
   
 • 19-5-2019
   0,0
  Gewicht83 kg
   

  Gim 12
  Giga 1
  Bit
  4/7/8

  Hometrainer 2-7
  649 call
  60,00 min
  23,28 km

  In zijn boek ’12 rules for life”, beschrijft Jordan Peterson 12 regels voor het leven. Volg deze regels op, en je zult zowel succesvol als gelukkig zijn. In dit artikel worden elk van de 12 regels kort beschreven.  Regel 1: STA RECHTOP MET JE SCHOUDERS NAAR ACHTEREN. Je lichaamshouding doet ertoe. Mensen hebben net als vele dieren een (onbewuste) rangorde in de groep. Wanneer je met je lichaamshouding een ‘verslagen’ indruk wekt, zullen mensen je als verslagen behandelen. Straal je succes- uit dan zie je eruit als een winnaar, en zullen andere mensen je ook zo behandelen.


  Regel 2: FOCUS OP WAT GOED IS VOOR JEZELF. Breng orde in je leven (in plaats van chaos) door jezelf af te vragen wat goed voor je is. Denk erom, wat goed voor je is, is niet altijd hetzelfde als wat je wilt, of wat je op de korte termijn gelukkig maakt.
  Om deze vraag te beantwoorden moet je weten waar je nu staat, en waar je...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
  • geeft Pedro een beloning
   
 • 18-5-2019
   0,0
  Gewicht83 kg
   

  gim 12
  Bik
  4/7/8

  gewandeld 2,4 km ,
  25,00 min

  Crosstrainer
  25,00 min
  312 call

  De Magie van één Ding Tegelijk
  Multitasking is populair. Je krijgt veel gedaan in weinig tijd en ondertussen schiet het leven aan je voorbij. Er valt veel te winnen als je alles juist één voor één doet.
  Leestijd 4 minuten
  Hooghouden en de magie missen
  Hoe houd je een druk en ingewikkeld leven in beweging? Hoe zorg je ervoor dat je alles voor elkaar krijgt en tegelijkertijd niet doordraait? Multitasking is een populair antwoord op dit probleem, maar deze oplossing komt met een prijs die je mogelijk niet wilt betalen.

  Wanneer je probeert om veel dingen tegelijk te doen dan ga je namelijk voorbij aan een belangrijk aspect van je leven: de magie die schuilt in ieder moment. Je verliest de glans van het moment doordat je helemaal opgaat in het hooghouden van alle ballen in je leven. Je taken worden afgerond, maar de tijd vliegt ondertussen voorbij zonder dat je ervan hebt kunnen genieten.
  ...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
   
 • 17-5-2019
   0,0
  Gewicht83 kg
   

  Gim 20
  Bit
  4/7/8

  Hometrainer
  60,00 min
  615 call
  23,48 k

  Kh46
  Pu40

  The 80/20 Manager van Richard Koch beschrijft hoe het beroemde Pareto principe, de 80/20 regel, zich vertaald naar een tiental management principes. Pareto ontdekte door middel van observatie, dat 80% van de rijkdom van de UK zich bij 20% van de bevolking bevindt. Later blijkt, dat Pareto principe op vele andere vlakken kan worden teruggevonden.80% van de resultaten ontstaan door 20% van de inzet, 80% van de omzet wordt gegenereerd door 20% van de producten, 80% van de problemen die ontstaan, ontstaan door 20% van de klanten, etc. De basisgedachte van Pareto is dan ook: ‘zeer weinig dingen doen ertoe, maar wat ertoe doet, doet er gelijk heel veel toe´.
  Dit artikel beschrijft 10 interpretaties van het 80/20 principe voor managers.

  Een een 80/20 manager is een onderzoekende manager, die altijd de juiste vragen weet te stellen. Welke 20% van de klanten leveren 80% van de omzet? En welke 20% van de klant...lees verder

   

  Geef:

  steuntje
  Steun
   
   

  Vul je e-mail in om reacties van anderen te ontvangen.

   
   

Andere deelnemers

 • Miranda
 • MissM
 • corry
 • Marielle
 • Paula
 • addy
 • Chantal
 • Marion
 • Hannie
 • Dieuwke
 • MCibz
 • Ingrid
 • Anouk
 • Fieke
 • Ellen
 • Renate
 • iris
 • Kim
 • Sandra
 • PUCK
 • Claudia
 • Nicole
 • Corien
 • zon
 • Patricia
 • Hans
 • Jadzia
 • Judith
  meer deelnemers Start zelf een doel  
 
sluiten
Inloggen

Login met uw e-mailadres en wachtwoord.Inloggen
seperator

Wachtwoord vergeten?